20 års garanti

Säkrad mot fukt och mögel

Välbeprövat system

Patenterad lösning som ger effektivt skydd mot fukt och mögel

När vi utför syllbyten använder vi oss av vårt patenterade stålsyllsystem. Fördelarna med den är att den luftar, torkar och skiljer träsyllen från grunden.

Systemet passar alla träkonstruktioner som står på betongplatta eller torpargrund samt för sanering av fuktskadade hus.

Vi har arbetat med fuktskador sedan 1984 och har byggt upp en lång lista av över 5000 nöjda kunder.

Renovering av syll


Har man fått dålig lukt i sitt hus och det är byggt någon gång mellan 1950-80 talet är det troligt att problemet kommer från syllen. Då kan man behöva renovera eller helt byta syllarna.


Det är viktigt att agera snabbt då både fukt och mögelbildning har en tendens att sprida sig fort om det finns annat organiskt material som den kan få fäste på.


Vårt syllsystem är anpassat för alla träkonstruktioner som står på betongplatta och torpargrunder vilket är de mest förekommande byggnationerna under just 50-80 talet.

Fördjupande material

Belastningstest

Sammanställning av belastningstestet på BCR Platcon Stålsyll

Garantibevis

I garantibeviset specificerar vi vad som ingår i vår 20 åriga garanti.

Avhandling K.T.H

Utlåtande från Kungliga Tekniska Högskolan: Ett garanterat effektivt system som uppfyller nybyggnadsreglernas krav.

Typbevis

Typgodkännandebevis på BCR Platcon Stålsyll.

I.V.A

Utlåtande från Kunglig Ingenjörsvetenskapsakademin: Stålsyll minskar risken för mögel och rötskador.

Avhandling L.T.H

Rapport från Lunds Tekniska högskola med avsikt att studera olika utformningar på anslutning mellan grund och yttervägg och hur dessa påverkar fukttillståndet i träsyllar.

Detta ingår alltid i Platcons erbjudande

En och samma kontaktperson

För dig som kund ska det alltid kännas tryggt att anlita Platcon. Därför har du alltid en och samma kontaktperson igenom hela ditt projekt, oavsett om det är stort eller lite mindre.

Renlighet är en självklarhet

Vi bryr oss om vilket intryck vi ger efter oss. Därför lämnar vi alltid våra arbetsplatser städade, återställda och snygga.

Vi håller alltid vad vi lovar

För oss är det viktigt att leverera utefter uppsatta mål, tidsplaner och budget. Att förvalta våra kunders förtroende ligger oss närmast hjärtat. Därför håller vi det vi lovar.

I somras var ni hos oss och gjorde ett jättefint jobb med syllbyte och golvbyte. Vi är fortfarande mycket nöjda!

Björn Gröhn

Är helt nöjd med att Ni på ett förträffligt och gediget sätt åtgärdade vårt hus mot ”doft-problem”.

Göran Eriksson

Antal fastigheter där vi har
åtgärdat fuktproblem till dags datum:

Frågor?

Använd formuläret så svarar vi så snabbt vi kan, oftast inom 24 timmar. Du kan också ringa på 020 - 40 30 40


Gå tillbaka

Förfrågan


Platcon hjälper dig också med alla typer av Byggnation- & Renoveringsarbeten!

Är du i behov av byggnation eller renovering?

Gå tillbaka

Förfrågan , byggnation/renovering